Adresa spoločnosti

a korešpondencia

SPELIS FMS s.r.o.
Budatínska 20
851 06 Bratislava
Tel.: +421 948 141 277
Mail: spelis@spelis.sk

Adresa prevádzky

SPELIS FMS s.r.o.
Vyšehradská 4
851 06 Bratislava

Ostatné údaje

IČO: 52 720 845
DIČ: 2121119616
IČ DPH: SK2121119616
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu 4204863359/0200
IBAN: SK79 0200 0000 0042 0486 3359
SWIFT: SUBA SK BX
* povinné položky