LOKALIZÁCIA KÁBLOVÝCH VEDENÍ

 • Lokalizácia a identifikácia káblov v zemi
 • Vyhľadávanie káblových vedení v inštaláciách
 • Vyhľadávanie káblových ukončení v neznámych inštaláciách
 • Identifikácia káblov pri demontážach alebo rekonštrukciách

MERANIE A LOKALIZÁCIA KÁBLOVÝCH PORÚCH

 • Vyhľadávanie miesta poškodeného kábla
 • Identifikácia poruchy
 • Oprava poruchy alebo návrh alternatívneho riešenia

MERANIE PARAMETROV ELEKTRICKEJ SIETE

 • Meranie priebehu veličín elektrickej siete (prúd, napätie, frekvencia...)
 • Analýza nameraných hodnôt
 • Zisťovanie výpadkov siete alebo zhoršených parametrov siete
 • Meranie v dohodnutom časovom intervale (aj dlhodobé časové úseky)

MERANIE PARAMETROV METALICKÝCH DÁTOVÝCH ROZVODOV

 • Meranie parametrov dátových metalických rozvodov (Cat 5e, Cat6)
 • Zisťovanie prípadných porúch, ich analýza a odstránenie
 • Návrh riešenai v prípade opráv alebo úprav vo väčšom rozsahu