KOMPLETNÁ REALIZÁCIA

 • Silnoprúd
  • rozvádzače NN a VN
  • bleskozvody, aktívne bleskozvody
  • osvetlenie, zásuvky
 • Slaboprúd
  • inteligencia objektov (Niko, Taphome, Inels)
  • meranie spotreby energií
  • domový vrátnik a komunikátory (Legranf Bticino, TCS, Tesla)
  • ozvučenie budov (Audac, Dante)
 • Zabezpečenie
  • elektrická požiarna signalizácia
  • požiarny rozhlas
  • poplachový systém narušenia
  • kamerové systémy (HikVision, Dahua)
 • Dáta
  • štrukturovaná kabeláž
  • optické siete
  • dátové rozvádzače

INTELIGENTNÉ INŠTALÁCIE

 • Inteligentné inštalácie sú význačné svojou flexibilitou, danou možnosťou programovania reakcií systému na základe informácií zo spínačov a snímačov ovládania inštalácie
 • Sú vhodné pre inštalácie bytu aj rodinného domu a ich typickým využitím je lokálne alebo vzdialené ovládanie osvetlenia, žalúzií, kúrenia, chladenia alebo iných inštalovaných systémov
 • Inteligentná inštalácia a ňou riadené technológie umožňuje integrovať správu energií do jednotného systému, ktorý je prístupný každému užívateľovi
 • Takto rozšírené možnosti týchto inštalácií však prinášajú i zvýšené náklady vstupnej investície, čo neraz užívateľa odradí
 • Z toho dôvodu vám ponúkame konzultácie, do akej miery je vhodné a potrebné implementovať inteligentné riešenia
 • Navrhovaný systém je následne rozšíriteľný o ďalšie prvky podľa skúseností užívateľa a jeho požiadaviek po spustení prvotného riešenia
 • Pracujeme so systémami NIKO home control, Inels, TapHome

PROJEKCIA

 • Štúdie a príprava investičných akcií
 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Realizačný projekt
 • Projekt skutočného vyhotovenia

SERVISNÁ ČINNOSŤ

 • Revízie elektrických inštalácií
 • Revízie elektrického ručného náradia a spotrebičov
 • Meranie intenzity osvetlenia
 • Čistenie svetelných telies
 • Výmena svetelných zdrojov
 • Odstraňovanie závad z elektrických revízií
 • Prevádzkové predpisy VN, NN – vypracovanie, úprava