Klient VIVERA s.r.o.
Investor Holiday Inn
Názov stavby Apartmány Bajkalská
Miesto stavby Holiday Inn Bratislava
Termín realizácie 2021
Popis realizácie Rekonštrukcia priestorov hotela Holiday Inn na apartmány. Kompletná elektrická inštalácia, osvetlenie, data, požiarny rozhlas a požiarna signalizácia. Hlavné elektrické rozvody.
Typ inštalácie Elektroinštalácia, EPS, HSP
Rozsah inštalácie 103 tis €