Klient C – Partners, s.r.o.
Investor C – Partners, s.r.o.
Názov stavby Čerpacia stanica pohonných hmôt GAS
Miesto stavby Dunajská Streda, Dunajská Lužná
Termín realizácie DS 2014, DL 03-07/2015
Popis realizácie Kiosk – architektúra, elektroinštalácia + zmena, Prestrešenie – architektúra, elektroinštalácia + zmena, Úložisko nádrží – architektúra, uzemnenie + zmena, Vonkajšie rozvody NN + zmena, Vonkajšie osvetlenie + zmena, Aktívny bleskozvod
Typ inštalácie Obchodné priestory, Čerpacia stanica, Prostredie SNV
Rozsah inštalácie Kompletná inštalácia