Klient Tucon a.s.
Investor BVS
Názov stavby Vodojem Záhorská Bystrica
Miesto stavby Záhorská Bystrica
Termín realizácie 2022
Popis realizácie Rozvody zásuvkovej a svetelnej inštalácie. Bleskozvod a uzemnenie.
Typ inštalácie Elektroinštalácia, Priemyselné objekty
Rozsah inštalácie 9 tis €