V rámci bežných každodenných prác realizujeme drobné elektroinštalačné práce.

Aj práce malého rozsahu, vždy podľa požiadaviek klienta a v termínoch podľa vzájomnej dohody.

V prípade porúch urgantný výjazd (50€, diagnostika a drobná oprava na mieste v cene výjazdu). V prípade nutnosti prác väčšieho rozsahu opravu naceníme a termín vzájomne dohodneme.