Klient MUNIO a.s.
Investor Openko Yurij
Názov stavby Zubná ambulancia
Miesto stavby Bratislava, Sliačska ulica
Termín realizácie 2021-2022
Popis realizácie Elektroinštalácia zubnej ambulancie. Nový rozvádzač, rozvody pre osvetlenie, zásuvky a dáta. Príprava rozvodov pre technológiu zubných ambulancií - spolu 4 ambulancie. Ozvučenie priestoru.
Typ inštalácie Zdravotnícke priestory, Elektroinštalácia, Ozvučenie
Rozsah inštalácie 39 tis €